Bancă de date urbane pentru rețelele tehnico-edilitare din județul Suceava

  • Posted by: Vinerean Timeea
  • Category: Presa
Baza de date urbane

Consiliul Județean Suceava a contractat de la Integrisoft Solutions servicii pentru înființarea unei bănci de date urbane pentru rețelele tehnico-edilitare din județul Suceava.

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, operatorii/posesorii de rețele tehnico-edilitare, supra și subterane sunt obligați să transmită autorităților administrației publice județene – Consiliului Județean Suceava, în cazul de față – planurile cadastrale cuprinzând traseele acestor rețele în vederea constituirii unei bănci de date.

Pe baza acestor prevederi inserate în vechea legislație, CJ Suceava a considerat că se impune astfel achiziționarea unui serviciu care să centralizeze datele primite și cele care urmează a fi recepționate, să le suprapună pe o hartă de bază, să asigure mentenanța acestui serviciu, pentru a putea fi puse la dispoziția autorităților publice locale, în vederea simplificării și eficientizării emiterii actelor de autoritate din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului. Concret, este necesară achiziționarea unei soluții ce cuprinde produse software și a unui serviciu necesar implementării unei baze de date urbane sub forma unei hărți interactive GIS care va fi vizibilă și accesată atât de funcționarii publici din cadrul Direcției Arhitect șef a Consiliului Județean Suceava, cât și de către responsabilii cu urbanismul din cadrul primăriilor UAT-urile din județ – printr-un browser web la care să aibă acces aceștia.

Structura de straturi (layers) a hărții respective va cuprinde cel puțin:

  • limita UAT-urilor cu geometrie de tip poligon
  • limita intravilan-extravilan cu geometrie tip poligon
  • străzile, cu geometrie de tip linie
  • clădirile cu geometrie tip poligon
  • terenurile/cadastrele cu geometrie de tip poligon
  • rețelele tehnico-edilitare
  • ortofotoplan al județului.

Citește mai departe.

Author: Vinerean Timeea

Lasă un răspuns